Inspection 2022:

Tags + Paperwork:

  • All sheep must have an EID tag fitted.

  • All members are responsible for notifying EID Cymru or EID England of your movement.

  • List the tag number on a sheet along with the sire and dam numbers. Please also bring a matching Dalton type tag.

  • The other ear must be free of all tags

  • In and out licenses must be provided with individual EID numbers, signed and completed.

  • A cheque written out to Balwen W M SS to be provided.

STRICTLY NO CASH

Rhayader Inspection:

25th June 10am

Please book with Anne (01495247869)

Llanybydder Inspection:

3rd August 

Please book with Mair (01558650309)

Brincir Inspection:

20th August 

Please book with Margaret Hughes 

Cirencester/South West Inspection:

Please contact Chris(07792232758 after 8pm)

Important Information:

Last date for RWAS refund is Tuesday June 21st, lambs will not be inspected until AFTER this date !

If you are not 100% certain that your lamb will pass the inspection, please ask for a refund from the RWAS before the closing date.

 

Lloegr:

Manchester a'r Gogledd = Cysylltwch â  Chris Lewis

Cirencester = Cysylltwch â  Chris Lewis

South West = Cysylltwch â  Chris Lewis

gwybodaeth ychwanegol:

Mae rhaid trefnu amser arholygu o leiaf 2 diwrnod o flaen llaw.

Cysylltwch â Chris Lewis er mwyn trefnu arholwg mewn rhan arall o'r wlad.

Rhif cyswllt ar ddiwrnod arholwg:

Chris Lewis = 07792232758

Mae RHAID i wyn gael tag EID cyn iddynt ddod i'r arholwg neu fyddwn nhw yn cael eu gwrthod.

Cyfrifoldeb y perchenog yw hysbysu EID Cymru o'u symydiadau.

Bydd angen cwbwlhau 2 trwydded symudiad.

A wnewch chi sicrhau bod rhifau y fam a'r tad gyda chi.

Cofiwch ddod a'ch tagiau.

Ni fydd unrhyw anifail brwnt yn cael ei arholygu.

Mae rhaid i bob aelod ddilyn y safiad 6 diwrnod ar ei tyddyn heblaw fod ganddynt uned neilltuo.

Ni fydd unrhyw anifail yn cael ei arholygu mewn unrhyw sâl yn y dyfodol.